Çevre Politikası

Polatlar Grup firması olarak bizler; yönetici, çalışan ve tedarikçiler ile birlikte firmamızda yapacağımız etkin çalışmalar
ile doğayı ve çevreyi, korumak amacı ile üzerimize düşenleri yapmaya kararlıyız.
Biliyoruz ki ancak bu şekilde, gelecek nesillere sağlıklı, yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz.
Bu amaçla Polatlar Grup olarak biz;
Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin her aşamasında için entegre bir iş ve işçi güvenliği, çevre politikası sistemi oluşturmuş ve ilan etmiştir. 

  • Çevrenin korunması için sürekli gelişme anlayışı ile çalışmalar yapmak,
  • Enerji, Su vb. kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemler kullanarak uygulamak,
  • Çevre ilgili tüm yasal mevzuat ve prosedürlere uygun çalışmak,
  • Firmamızda sürekli eğitim ve katılım yolu ile çevre bilinci arttırmak,
  • Mal ve hizmet alımlarımızda çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmek,
  • Küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm hizmetlerimizde doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmek,

  • Tüm bu maddelerin ışığında insana ve çevreye verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak çalışan ve müşterilerimizin güvenliğini ve sağlığını korunması için gereken tüm tedbirleri almayı taahhüt ederiz.